En urban flytende skolehage

Fjordhagens formål er å skape et arena for undervisning, bruk og forvaltning av fjordressurser i en urban kontekst.

Fjordhagen skal motta elever og undervise om urbant landbruk, urbant havbruk, og samspillet mellom dem. Utenfor skoletimer, i ettermiddag og helgene, skal Fjordhagen være åpent for alle.

Fjordhagen vil også være en hub for mikroskaladyrking- og oppdrett av tare og blåskjell på ulike steder i fjorden. Ved å dyrke sjømat i fjorden, så kan marin miljø repareres.