Fjordhagen består av flere flytende moduler som støtter hverandre.

“Gartneriet” er den største modulen på ca 60m2, og vil romme over 20 elever i et klasserom som er også brukt som drivhus.

Drivhuset er en 50m2 geodesisk dome med stor volum og høyt tak. Sjømat dyrkes i sjøen rett under drivhuset.

Andre moduler skal b.a støtte marin biologi og friluftsliv.